MENÜ
  • +90 546 773 87 83
  • +90 216 384 90 71
  • info@invenerji.com

UPS KOMPANZASYON PROBLEMLERİ

Yeni nesil Kesintisiz Güç Kaynaklarının şebeke enerjisini DC enerjiye dönüştüren kısmı, IGBT teknolojisi ile üretilmektedir.Bu teknoloji aynı zamanda giriş güç faktörünü düzenleyen PFC (Power Factor Correction) dediğimiz mantığı da içinde barındır. Bu topoloji basit anlamda; çekilen akımın ve gerilimin ile aynı fazda olmasını sağlayarak güç faktörünü 1’e yaklaştırmayı hedefler.Topoloji gereği bu durum ancak Kesintisiz Güç Kaynağının üzerinden belli bir yük beslendiğinde, yani şebekeden belli bir akım çekildiğinde mümkün olmaktadır.(Challanger serisi UPS’lerin güçlerine göre düzeltme eğrileri ekteki dokümanda mevcuttur) Challenger serisi ürünlerimizde çekilen akım %20’nin üzerine çıktığında güç faktörü ≥ 0,95 olabilmekte, kapasitif enerji tüketimi minimum seviye inmektedir

Özellikle endüstriyel amaçlı olarak güç kaynağı kullanan işletmeler, çalışmadığı zamanlarda kritik yükleri kapattığı için kesintisiz güç kaynakları yüksüz olarak boşta çalışmaktadır.Bu durumda güç faktörü düzeltme devresi şebekeden akım çekemediği için hedeflenen düzeltme işlemini yapamamakta, Kesintisiz Güç Kaynağı tarafında kapasitif enerji tüketimi artmaktadır.

İlgili yönetmelik önceleri toplam aktif enerji tüketiminin; endüktif reaktif tüketimde oranının %33’ünü , kapasitif reaktif enerji tüketim oranının %20’sini geçemeyeceği şeklindeyken, günümüzde bu oran endüktif reaktif için % 14 kapasitif reaktif için %10 seviyelerine indirilmiştir.Oranların indirilmesi ile beraber müşterilerimizden aldığımız şikayetlerde eskiye göre artmıştır.

Yönetmelik belli gücün üzerindeki ticari işletmelerin, güç faktörünü kendi içerisinde düzetmesi şartı koşmuş, mevzuat hükümlerine göre gerekli tertibatı kurmalarını zorunlu kılmıştır.İşletmelerin enerji tüketim bileşenleri izin verilen oranların dışına çıktığında, işletmenin gerekli tertibatı mevzuat hükümlerine göre yapmadığı öne sürülerek enerji sağlayan kurum tarafından işletmelere parasal cezalar kesilmektedir.

Güç faktörünü düzenleyen tertibatlar piyasada kompanzasyon panosu olarak bilinmektedir. UPS Kompanzasyon panolarının çalışma prensibi şu şekildedir:

Genellikle çekilen yükler endüktif reaktif olduğu için devreye yük olarak kapasite girerek geride olan akım fazını ileriye getirerek akım ve gerilim aynı fazda olması sağlanır, böylece PF:1 ‘e yaklaşırken, çekilen enerji içerisinde kapasitif ve endüktif reaktif tüketim oranı da düşer.

Ancak kompanzasyon panoları içinde genelde (%99) sadece kondansatör yer aldığı için sadece akımın gerilimden geri fazda olduğu durumlarda çalışabilir.Tersi durumlarda yani kapasitif yüklerde, zaten gerilime göre ileride olan akımı kapasite girilerek düzeltilemez.Böyle durumlarda devreye endüktif yük girmek gereklidir, bunun için piyasada reaktör, şönt reaktör olarak bilinen ekipmanları kullanma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Günümüzde, çift yönlü çalışabilen kompanzasyon panoları üretilmektedir, hatta reaktörler aynı kondansatör gibi düşük güçlerde satın alınıp panonun kontrol ünitesi tarafından kontrollü olarak kademeli şekilde devreye sokulabilmektedir.


UPS Onarım alanında 20 yılı aşkın tecrübemiz ile en kaliteli bir şekilde hizmet veriyoruz.